Tegeltableau de Slag bij Duins

Dit tegeltableau uit de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap kende een interessante geschiedenis. Op basis van een aquarel kon vastgesteld worden dat het ooit een gevel in de Amsterdamse Jordaan sierde (tweede boomdwarsstraat). Dat is uitzonderlijk omdat 17e eeuwse tegels normaal gesproken niet bestand zijn tegen het Nederlandse klimaat. Dergelijke tegels vinden we dan ook nooit buiten.

Het paneel bestaat in feite uit 5 verschillende tableaus. Indrukwekkend zijn de twee leeuwen aan de uiteinden. De zeeslagen op de middelste tableaus geven zeer waarschijnlijk de slag bij Duins (1639) weer.

Aan het begin van de vorige eeuw zijn de tegels naar de vergaderruimte van het KOG verplaatst in de huidige Philips-vleugel van het Rijksmuseum. Bij de herbestemming van de Philips-vleugel in 2014 zijn de tegels verwijderd, gerestaureerd en verplaatst naar een nieuwe locatie waar ze nu weer te bewonderen zijn

De restauratie van het tableau is uitgevoerd onder leiding van Petracon. De tegels zijn in 2014 uiterst voorzichtig van de muur verwijderd. Aan het begin van 2015 heeft de restauratie plaatsgevonden. Hierbij zijn de beschadigde tegels verlijmd, aangevuld en geretoucheerd. Op één tegel na zijn ontbrekende tegels zijn aangevuld met witjes. Één tegel kon gereconstrueerd worden aan de hand van beschikbare prenten. Voor de andere tegels bestond helaas niet genoeg documentair bewijs om ze te kunnen reconstrueren. Het tableau is in oktober 2015 op de nieuwe locatie geplaatst.

 

Over dit project is een artikel geschreven voor het CerAzul congres in Lissabon in Juni 2015. Een enigszins aangepaste variant van dit artikel kunt u hier downloaden.